November 18, 2015

Číslicové spracovanie obrazu pre vizuálne systémy

ŠP Robotika a kybernetika – inžiniersky stupeň štúdia
ŠP Aplikovaná informatika– inžiniersky stupeň štúdia
ŠP Telekomunikácie– inžiniersky stupeň štúdia

Stručná osnova predmetu:

 • Ľudský vizuálny systém – ĽVS
  • Štruktúra ľudského oka a model ĽVS
  • Citlivosť a adaptácia ĽVS
 • Svetlo, farby, obraz a video
  • Aditívny a subtraktívny model farieb
  • Reprezentácia monochromatických a farebných obrazov
  • Farebné komponenty – analógový signál
  • Digitálne video
  • Formáty obrazov videa
 • Obraz ako 2D signál
  • Digitálny obraz – vlastnosti
  • 2D konvolúcia
  • Model spracovania obrazu
  • Snímanie obrazu – Bayerovo pole
 • Predspracovanie obrazu
  • Modifikácia úrovne jasu – rozsahu stupnice šedej
  • Ekvalizácia histogramu
  • Hornopriepustný (HP) filter
  • Dolnopriepustný (DP) filter
  • Mediánový filter
  • Homomorfná filtrácia
  • Programová aplikácia-predspracovanie obrazu
  • Automatická metóda filtrácie farebného obrazu
 • Matematická morfológia
  • Morfologické operácie na binárnych obrazoch
  • Morfologické operácie na monochromatických obrazoch
  • Monochromatická štatistická „soft“ morfológia
  • Aplikácie morfologických operácií
  • Programová aplikácia-morfológia
 • Segmentácia obrazu
  • Rozdelenie metód segmentácie
  • Prahové metódy
  • Metódy prahovania založené na štatistikách druhého rádu
  • Metódy zhlukovej analýzy
  • Metódy detekcie hrán
  • Metódy využívajúce Laplacian
  • Canny – detektor hrán
 • Spájanie hraníc oblastí
  • Houghova transformácia
 • Interpolácia obrazu
  • Priestorová interpolácia
  • Medzisnímková interpolácia
 • Metódy extrakcie príznakov
  • Gáborove Filtre
  • Lokálne binárne vzory LBP
 • Rekonštrukcia obrazu
  • Odhad degradácie obrazu
  • Redukcia aditívneho náhodného šumu
  • Wienerova filtrácia
  • Redukcia zahmlenia
  • Redukcia šumu závislého na signále
  • Redukcia multiplikatívneho šumu

študijné materiály v pdf formáte

Literatúra

Lim, J., S. Two-Dimensional Signal and Image Processing. New Jersey : PRENTICE-HALL, 1990. 694 s. ISBN 0-13-934563-9.

Pratt, W., K. Digital Image Processing. 3.vyd. NY: John Wiley & Sons, Inc., 2001. 735 s. ISBN 0-471-37407-5

Furth, B., Greenberg, J., Westwater, R. Motion Estimation algorithms for Video Compression. Kluwer Academic Publishers, 1997. 164 s. ISBN 0-7923-9793-2