November 18, 2015

Strojové učenie a neurónové siete

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s teóriou a aplikáciami strojového učenia. Predmet poskytuje systematický pohľad na najznámejšie nástroje strojového učenia s dôrazom na neurónové siete, boosting, jadrové metódy, stroje s podpornými vektormi, zhlukovanie. Po zvládnutí teoretických základov je študent schopný využiť tieto moderné nástroje v najrôznejších oblastiach informačných a komunikačných technológií. V predmete sa uvádzajú aj aplikácie strojového učenia v týchto oblastiach (rozpoznávanie vzorov, biometria, komunikačné siete, spracovanie signálov a pod.).

Osnova predmetu:

 • Kapitola 1. Základné poznatky, pojmy, koncepty
 • Kapitola 2. Učenie neurónových sietí
 • Kapitola 3. Aproximácia funkcií neurónovými sieťami
 • Kapitola 4. Perceptrón a viacvrstvový perceptrón
 • Kapitola 5. Sieť s radiálnymi bázovými funkciami
 • Kapitola 6. Kohonenova samoorganizujúca sa mapa
 • Kapitola 7. PCA a PCA siete
 • Kapitola 8. ICA a ICA siete
 • Kapitola 9. Kernelové metódy
 • Kapitola 10. Súborové učenie
 • Kapitola 11. Hlboké konvolučné siete
 • Kapitola 12. Lokálne binárne vzory (LBP)
 • Kapitola 13. Extrakcia príznakov učením bez učiteľa, autoasociačné kódovanie
 • Kapitola 14. Využitie neurónových sietí na kompresiu obrazu
 • Kapitola 15. Metódy strojového učenia na analýzu a klasifikáciu prevádzky komunikačných sietí

študijné materiály v pdf formáte